Khóa thứ 4 này sẽ tập trung cho học viên được ôn tập tất cả những gì đã được học thông qua những bài kiểm tra tổng hợp.

Những bài kiểm tra thử này sẽ bao gồm 3 kỹ năng Nghe, Đọc và Viết. Bên cạnh đó, các bài viết của học viên sẽ được giáo viên chấm và nhận xét dựa trên phần biểu mẫu chấm điểm IELTS tiêu chuẩn.

Đây là cách hiệu quả nhất giúp học viên hiểu rõ được cách giám khảo chấm điểm và biết cách sửa những lỗi sai của mình để đạt điểm cao hơn và quan trọng nhất sẽ giúp cho học viên nâng cao kĩ năng làm bài của mình.

Tham gia khóa học tại LangSchool liên hệ hotline: 092 247 9479