Dành cho học viên

Feedback của các bạn sau khi học xong khóa học tại LangSchool.

Đi được đến đây là chúng mình đã đồng hành cùng nhau một chặng đường không dài nhưng cũng không ngắn. Trong suốt thời gian vừa qua bạn đã hoàn thiện kiến thức rất nhiều, chúng mình cũng bất ngờ về điều đó. Thời gian qua, chúng mình đã nhận được rất nhiều phản hồi…

Feedback hàng tuần dành cho học viên tại LangSchool

Với các lớp học tại LangSchool, hàng tuần chúng mình sẽ có chuyên mục giải đáp thắc mắc, nhận feedback của học viên. Các bạn sẽ được giảng viên, trợ giảng giải đáp ngay hoặc giải đáp sau các buổi học.