BÀI TEST IELTS FREE

Bài Test Đầu Vào Trung Tâm Anh Ngữ LangSchool Level 2

Bài test đầu vào này là bài đánh giá trọn bộ nhất, dành cho các bạn mới bắt đầu ôn luyện thi IELTS, bài đánh giá đúng năng lực hiện tại của các bạn để chúng mình chọn cho bạn được lộ trình học phù hợp nhất.