Học viên sẽ được học những kiến thức nền về phần từ vựng cũng như tất cả những chủ điểm ngữ pháp cơ bản cho đến nâng cao. Qua đó, học viên có thể đạt được mức độ cơ bản nhất-mức độ thông hiểu đối với ngôn ngữ tiếng Anh.

Ngữ pháp: Học viên sẽ được làm quen với các dạng ngữ pháp cơ bản như các thì trong tiêng anh, các loại từ trong tiếng anh và các cấu trúc câu cơ bản trong tiếng anh để qua đó làm nền tảng cho kỹ năng Writing và Speaking trong bài thi IELTS.

Từ vựng: Học viên sẽ được tiếp cận với các từ vựng từ cơ bản theo từng chủ đề trong giáo trình xoay quanh cuộc sống thường ngày. Qua đó tạo tiền đề để học viên có thể học tốt hơn hai kĩ năng trong bài thi IELTS là Writing và Speaking.

Tham gia học tập tại LangSchool, liên hệ hotline: 092 247 9479

Nội dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *